شرکت
فیدار پالایش ویرا

واحد تولید گازهای مبرد R600 و R290 و R600a و R601a و R601  

شماره ثبت 21727